ORIMA AVARIIREDELID

Kirjeldus

Eriolukorras võib aknaid ja rõdusid kasutada varuväljapääsuna. Kuid juhul kui aknad on väga kõrgel maapinnast ja neid ei saa kasutada varuväljapääsudena, muutub aktuaalseks avariiredelite paigaldamine. Vastavalt euroopa ehitusnormidele eramajadel peavad olema avariiredelid, kui elutubade aknad asuvad kõrgemal kui 3,5 m maapinnast. Ka soovitatakse paigaldada avariiredelid akende alla seintele, et ka väikesed lapsed saaksid eriolukorras õnnelikult majast lahkuda.
Avariiredeli saab kergesti kokku panna ORIMA redelimooduleist, kasutades spetsiaalseid kinnitusi ja detaile. Soovitav on paigaldada avariiredel akna alla, et juurdepääs redelile oleks mugavam