ORIMA SEINAREDELID

Kirjeldus

Pääs katusele on lihtne ja mugav, kui kui fassaadiredel on valmistatud kvaliteetsest materjalist vastab viimastele paigaldusnormidele. Seinaredeli peab paigaldama nii, et ülemine aste oleks ühel tasandil karniisi äärega või teise eendiga täpsusega ±100 mm. Siis alumine aste peab olema 1000-1200 mm kõrgusel maapinnast. Redeli ülemised jalased kinnitatakse võimalikult lähemale karniisile, soovitavalt astmete esimese sammu tasemel.

Kasutades tugitorusid, mis on pikemad kui 600 mm , tuleb ülemised tugitorud täiendavalt kinnitada karniisile. Redeli kaugus seinast võib olla reguleeritav 200 mm kuni 1300mm, sammuga 100 mm. Redelid kinnitatakse alati karkassi konstruktsioonide külge, kus kinnituskohad tuleb ette näha juba maja ehitamisel karkasstööde käigus.

Kui fassaadi kõrgus ületab 8 m , on vaja paigaldada relsid julgestustrossi või siis seinaredeli piirde jaoks.